Search form

San Lucas 21:4

4Dá chi̱ ndidaá ka̱ ña̱yuu káa ni̱ doko̱ noo̱ Ndios xíꞌín di̱ꞌón kándo̱o noo̱ ná, tído ñáꞌa̱ káa, va̱ꞌará kúndaꞌí vía̱n, ni̱ doko̱ ndiꞌán di̱ꞌón néꞌe va̱ꞌán katakia̱n ―kaá na̱.