Search form

San Lucas 21:6

6―Kanaꞌá ndó ña̱ kasandaá iin kuu̱ koon ndiꞌi va veꞌe ño̱ꞌo, táꞌa̱n ña̱ ndéꞌé ndó káa, chi̱ ni iin tóꞌón yuu̱ o̱ kándo̱o kandodó táꞌan. Naá ndíꞌi vaan.