Search form

San Lucas 21:8

8Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó, dá ná o̱ dándaꞌí ñaá ni iin ña̱yuu, dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a kasaa̱, ta kechóon ra kuu̱ yúꞌu̱, ta kaa ra̱: “Yuꞌu̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ ña̱ naá ñayuú.” Tído o̱ sa̱ kándía ndó karkuei ndó sata̱ rá koꞌo̱n ndo̱.