Search form

San Lucas 22:35

35Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―Tá ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ndo̱ꞌó ni̱ saꞌa̱n ndo̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ndo̱, ko̱ ní sá neꞌe ndó léka̱ ndo̱, ta ni lúꞌu̱ di̱ꞌón, ta ni ndisa̱ ndo̱ ko̱ ní sá neꞌe ndó koꞌo̱n ndo̱. ¿Á ió ña̱ꞌa ni̱ kamani̱ noo̱ ndo̱?

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ni iin ña̱ꞌa taꞌon.