Search form

San Lucas 22:56

56Ta kúú ni̱ xini iin ñáꞌa̱ kéchóon no̱ó ta̱ duti̱ ña̱ ñoó ió Pedro nádaa̱ rá, dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé va̱ꞌa ñaáán, dá ni̱ kaaa̱n:

―Xíonoo taꞌani ta̱a yóꞌo xíꞌín ta̱a káa.