Search form

San Lucas 23:11

11Dá ni̱ ka̱sáꞌá Herodes xíꞌín ndidaá soldado ra̱ kénóo ñaá rá, ta ni̱ kedi̱ki ndaa ñaá rá. Kúú ni̱ da̱kuíꞌino ñaá rá xíꞌín dáꞌo̱n táyíí káa ndíxi mií rá. Ta dión káa na ni̱ ta̱ndaꞌá tuku ñaá rá kuaꞌa̱n na̱ noo̱ Pilato.