Search form

San Lucas 23:13

Diꞌa ni̱ kuu, dá ni̱ saꞌanda Pilato choon ña̱ ná karkaa Jesús ndi̱ka cruz

13Dá ni̱ kana Pilato ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel, xíꞌín mií na̱ ñoo ñoó,