Search form

San Lucas 23:14

14dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ndáka ndó ta̱a yóꞌo ni̱ ka̱sáa̱ ndo̱ noo̱ yúꞌu̱. Ta káꞌa̱n ndo̱ ña̱ xíonoo ra dána̱á táꞌan ra na̱ ñoo ndo̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ra̱. Tído ni̱ nda̱to̱ꞌón va̱ꞌi ra̱ noo̱ mií ndó, ta ni iin taꞌon kua̱chi káꞌa̱n ndo̱ sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo ko̱ ní kasandaá kakuu ña̱ ndaa̱.