Search form

San Lucas 23:15

15Ta ni Herodes ko̱ ní nániꞌi̱ kua̱chi ra̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ta̱ndaꞌá tuku ñaá rá ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ noo̱ yúꞌu̱. Ta ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi, ña̱ kía̱n kánian kuu ra̱, ko̱ ní ya̱ꞌa ra kee ra.