Search form

San Lucas 23:2

2dá ni̱ ka̱sáꞌá rá dátai̱ kua̱chi ra Jesús, ta kaá ra̱:

―Ni̱ na̱tiin nduꞌu̱ ta̱a yóꞌo xíonoo ra dándaꞌí ra̱ na̱ ñoo ndu̱. Ta ko̱ kóni̱ ra̱ ña̱ chíya̱ꞌi ndu saꞌa̱ ñóꞌo̱ ndú noo̱ rey César, ta kaá ra̱ ña̱ mií rá kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, chi̱ kaá ra̱ ña̱ kúú rá rey no̱ó na̱ ñoo ndu̱.