Search form

San Lucas 23:22

22Ta ni̱ na̱ndió ko̱o Pilato ni̱ kaꞌa̱n ra̱ taꞌándá kúú oni̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―¿Ndi káa kua̱chi ni̱ kee ta̱a yóꞌo? Ta ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ra̱ ko̱ nániꞌi̱ yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ kánian kuu ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó koꞌi̱n dándóꞌi nío̱ rá, dá tá ni̱ ndiꞌi, dá dáyaa̱i̱ rá koꞌo̱n ra̱ ―kaá ra̱.