Search form

San Lucas 23:25

25Kúú ni̱ da̱yáa̱ ra̱ Barrabás, táꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ra̱ veꞌe ka̱a sa̱ꞌá ña̱ naá ra̱ xíꞌín ta̱ romano, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ saꞌání ra̱ ndi̱i, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xika̱ mií ña̱yuu ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo ra Jesús ndoꞌo na táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií ña̱yuu ñoó.