Search form

San Lucas 23:29

29dá chi̱ kasandaá kuu̱ kaa ña̱yuu diꞌa: “Ndikáꞌán ví na̱ ko̱ ku̱ú kandei de̱ꞌe, ta ndikáꞌán ví dókó, ña̱ ko̱ ní sá ñóꞌo taleé, ta ndikáꞌán ví ndódo̱, ña̱ ko̱ ní dákuáꞌano taleé.”