Search form

San Lucas 23:35

35Ta ndidaá ña̱yuu ñoó ndíta ndéꞌé, ta nda̱ ta̱ néꞌe choon ndíta kédi̱ki ndaa ra̱ Jesús, ta kaá ra̱:

―Dao ka̱ va ña̱yuu sa̱ ka̱ndeé rá sa̱ da̱káki ra, sa̱ꞌá ño̱ó ná dáka̱ki ra mií rá tá miía̱n ndaa̱ kúú rá Cristo, na̱ ni̱ ka̱xi Ndios kasaa̱ dáka̱ki ñaá.