Search form

San Lucas 23:4

4Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu tákuei kuaꞌa̱n ñoó:

―Ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ta̱a yóꞌo ko̱ nániꞌi̱ yuꞌu̱.