Search form

San Lucas 23:40

40Tído ta̱a tákaa iin ka̱ cruz ñoó ni̱ da̱náni ra iin ka̱ ta̱a kini ñoó, ta kaá ra̱ xíꞌín rá:

―¿Á ni lúꞌu̱ ví ko̱ yu̱ꞌú yo̱ꞌó Ndios, va̱ꞌará sa̱ tákaaón ndóꞌo naní nío̱o̱n?