Search form

San Lucas 23:41

41Miía̱n ndaa̱ kuiti tárkuei yó ndóꞌo nío̱ yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee yó, chi̱ ki̱ꞌo dión kánian ndoꞌo yó. Tído na̱ yóꞌo, ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní ya̱ꞌa na kee na.