Search form

San Lucas 23:43

43Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ mií kuu̱ víti koo yoꞌó xíꞌín yuꞌu̱ noo̱ ndato téí náyeꞌe̱ ndaa ―kaá na̱.