Search form

San Lucas 23:46

46Ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú Jesús, ta kaá na̱:

―Tatá Ndios, noo̱ ndáꞌa̱ mií ní náki̱ꞌoi espírituí.

Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ xiꞌi̱ na̱.