Search form

San Lucas 23:47

47Tá ni̱ xini ta̱ dándáki soldado ña̱ ni̱ ndoꞌo na dión, dá ni̱ xi̱ꞌo ra ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios, chi̱ kaá ra̱:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa iin ta̱a ndaa̱ ni̱ sa̱ kuu na̱ yóꞌo.