Search form

San Lucas 23:49

49Ta ndidaá na̱ ni̱ sa̱ neꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín Jesús, xíꞌín na̱ ñáꞌa̱ tákuei ñaá ve̱i nda̱ kuendá Galilea, no̱ón kúú na̱ ndíta xíká ná ndéꞌé ná ndidaá ña̱ ni̱ kuu.