Search form

San Lucas 23:51

51Ta ndáti taꞌani ra kasaa̱ Ndios dándáki na ñayuú yóꞌo xíꞌín ndée̱. Ta ko̱ ní nátaꞌan taꞌon ini ra̱ ña̱ ni̱ kee dao ka̱ ta̱ néꞌe choon ñoó xíꞌín Jesús.