Search form

San Lucas 23:53

53Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ da̱nóo raa̱n ndi̱ka cruz. Dá ni̱ chi̱tuú ñaá rá xíꞌín iin dáꞌo̱n káꞌano. Ta néꞌe ñaá rá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ chi̱káa̱ ra̱ ini iin yái̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa ndi̱ka iin káo̱, noo̱ ko̱ ñáꞌa̱ kakaa̱ ni iin tóꞌón ndi̱i.