Search form

San Lucas 24:18

18Dá ni̱ kaa iin ta̱a, táꞌa̱n ra̱ naní Cleofas, xíꞌín ná:

―¿Á sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón mií ní kúú ta̱ tu̱kú ió ñoo Jerusalén ko̱ ñáꞌa̱ kandaa̱ ini ña̱ ni̱ kuu ñoo ñoó tein kuu̱ yóꞌo?