Search form

San Lucas 24:19

19Dá ni̱ kaa na̱:

―¿Ndí ki̱án ni̱ kuu?

Dá ni̱ kaa ta̱a ñoo xíꞌín ná:

―Ndátóꞌón ndú saꞌa̱ iin ta̱a naní Jesús, na̱ ñoo Nazaret. Ta ni̱ sa̱ kuu na iin profeta. Ta sa̱ kee na ña̱ꞌa náꞌano, ta to̱ꞌon ndáya̱ꞌi sa̱ káꞌa̱n na̱ noo̱ Ndios xíꞌín noo̱ ndidaá na̱ ñoo ndu̱.