Search form

San Lucas 24:25

25Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¡Nandeé ka̱ vía̱n xíxi ndoꞌó, ta nandeé ka̱ vía̱n káxí nío̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kueé nda̱ꞌo kándísa ndó ndidaá ña̱ ni̱ taa profeta!