Search form

San Lucas 24:34

34Kúú ni̱ kaa ña̱yuu ñoó xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kíán ña̱ ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesús, chi̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ ná noo̱ Simón Pedro.