Search form

San Lucas 24:44

44Dá ni̱ kaa na̱:

―Sa̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon vai tá ni̱ sa̱ xi̱onooi xíꞌín ndó ña̱ miía̱n kánian xi̱nko̱o ndidaá kúú ña̱ ni̱ taa Moisés, xíꞌín ndidaá to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta, xíꞌín ndidaá ña̱ káꞌa̱n tuti Salmo sa̱ꞌí.