Search form

San Lucas 3:14

14Ta ni̱ nda̱to̱ꞌón taꞌani ñaá dao soldado, ta kaá ra̱:

―Ta nduꞌu̱ viti, ¿ndí ki̱án kánian kee nduꞌu̱?

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ná dáꞌa ka̱ ni dáyu̱ꞌú ndava̱ꞌa ndó ña̱yuu ko̱ó ña̱ꞌa kée, dá niꞌi̱ ndo̱ cháá di̱ꞌón noo̱ ná, ta o̱ sa̱ chínóo ndó kua̱chi tóꞌón sata̱ ná. Nataꞌan ni ini ndo̱ xíꞌín ña̱ kúú ya̱ꞌi ndó.