Search form

San Lucas 3:16

16Dá ni̱ kaa Juan diꞌa xíꞌín ndidaá ña̱yuu ñoó:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa dákodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱ ndo̱ꞌó xíꞌín ta̱kui̱í oon, tído sata̱ yúꞌu̱ ve̱i iin na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, chi̱ ni ko̱ káni víán nakuii̱n ndei yuꞌu̱ ndaxíí yóꞌo̱ ndisa̱ ná. Ta no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ndo̱ꞌó xíꞌín na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín ñoꞌó ita̱ kéi̱.