Search form

San Lucas 3:17

17No̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a tánee iin ña̱ꞌa ndáꞌa̱ ná dákáa na tirió noo̱ táchi̱. Ta ki̱ꞌo dión kée na, dá taó xóo na noni̱ tirió tein xe̱ꞌán. Ta nataán va̱ꞌa na tirió ini yáka̱ ná, ta chiñóꞌo̱ na̱ xeꞌe̱ ñoó xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ―kaá na̱.