Search form

San Lucas 3:19

19Ta ni̱ da̱náni taꞌani na rey Herodes, dá chi̱ ió ra̱ xíꞌín iin ñáꞌa̱ naní Herodías, ñá kúú ñadiꞌí ñani ra̱, ta̱ naní Felipe. Ta ni̱ da̱náni taꞌani ñaá ná saꞌa̱ ndidaá ka̱ ni ña̱ kini kée ra.