Search form

San Lucas 3:3

3Dá ni̱ kee Juan kuaꞌa̱n na̱ ndidaá ñoo ñóꞌo yuꞌú yu̱ta Jordán, ta sa̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ña̱ ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá ná kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na̱, dá kuu kodo̱ ndúta̱ ná.