Search form

San Lucas 3:9

9Ta kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ io nduu va hacha kaꞌandaa̱n yo̱ꞌo yíto̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá yíto̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa, kiróón kúú ra̱ taꞌa̱nda̱, dá ke̱e rá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱ ―kaá na̱.