Search form

San Lucas 5:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ tiin Simón Pedro kua̱ꞌá ti̱yaká ni̱ kee Jesús

1Iin kuu̱ nákaa̱ Jesús yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Genesaret. Ta ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu seídóꞌo ñaá ná. Ta ni̱ ka̱sáꞌá dándútí ná Jesús, dá chi̱ kátoó na̱ kueídóꞌo na to̱ꞌon Ndios.