Search form

San Lucas 5:30

30Kúú ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín ta̱ fariseo káꞌa̱n kuáchi̱ ra̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús, ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa sásáꞌan ndó, ta xíꞌi ndó xíꞌín ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱, xíꞌín dao ka̱ na̱ kómí kua̱chi yóꞌo?