Search form

San Lucas 5:34

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á káꞌán ndó ña̱ kuu kendúsa̱ ndo̱ xíꞌín ña̱yuu ni̱ na̱taka noo̱ ió vikó tándaꞌa̱ ña̱ kaneꞌe ii̱ ná nani ió i̱í vá tono̱ xíꞌín ná?