Search form

San Lucas 5:36

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ko̱ nákiꞌin táꞌan taꞌon ña̱ dánaꞌa̱ na̱ xíꞌín ña̱ dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

36Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan tuku Jesús dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱ noo̱ rá, ta kaá na̱:

―Ta ko̱ íin taꞌon saꞌándá iin táꞌí iin dáꞌo̱n sa̱á, ta nákoto táꞌan naa̱n no̱ó ni̱ ndata̱ iin daꞌón yátá, chi̱ tá ná kee na dión, dá kía̱n dátu̱ú vá ná dáꞌo̱n sa̱á, ta o̱ nákiꞌin táꞌan nóó taꞌan vaan xíꞌín daꞌón yátá ñoó.