Search form

San Lucas 6:10

10Dá ni̱ kao̱ noo na ni̱ sa̱ nde̱ꞌé ná noo̱ ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a kúꞌu̱ ñoó:

―Ná dákaa̱ ndáꞌo̱n xaa̱n.

Tá ni̱ na̱da̱káa̱ ra̱ ndáꞌa̱ rá, ta kúú ni̱ ndu̱va̱ꞌa vaan.