Search form

San Lucas 6:20

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ ndikáꞌán ndi kúu ví dao ña̱yuu, ta ndaꞌí kúu ví dao ka̱ na̱

20Dá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé Jesús noo̱ ndidaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndikáꞌán ndi kúu ví ndoꞌó, na̱ kúndaꞌí xaa̱n, dá chi̱ sa̱ ñóꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.