Search form

San Lucas 6:21

21’Ta ndikáꞌán ndi kúu ví ndoꞌó, na̱ ndaꞌí kuíko viti, dá chi̱ ndato koni ndo̱ ndinoo ini ndo̱.

’Ta ndikáꞌán ndi kúu ví ndoꞌó, na̱ ndéíꞌi̱ viti, dá chi̱ ndato ná kuaki̱ ndo̱.