Search form

San Lucas 6:27

Dánaꞌa̱ Jesús ña̱ kánian kuꞌu̱ ini yo̱ sa̱ꞌá ña̱yuu xiní uꞌu̱ ñaá

27’Tído ndoꞌó, na̱ seídóꞌo ñaá, káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuꞌu̱ ini ndo̱ sa̱ꞌá na̱ naá xíꞌín ndó, ta va̱ꞌa kee ndó xíꞌín na̱ xiní uꞌu̱ ñaá.