Search form

San Lucas 6:39

39Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan taꞌani Jesús ña̱ yóꞌo xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱:

―¿Á kuu katiin ndaa táꞌan uu̱ ta̱a ko̱ túu no̱ó koꞌo̱n ra̱ iin xíán, káꞌán ndó? ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ndin nduú va ra kue̱i ini yái̱?