Search form

San Lucas 6:46

Dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo uu̱ veꞌe

46’¿Ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ndo̱ xíꞌín yuꞌu̱, mií ní kúú satoꞌo nduꞌu̱, mií ní kúú satoꞌo nduꞌu̱, tído ko̱ kée ndó choon saꞌándái̱?