Search form

San Lucas 6:5

5Dá ni̱ kaa taꞌani na xíꞌín rá:

―Kanaꞌá ndó ña̱ ió taꞌani choon noo̱ ndáꞌa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ña̱ dándáki na tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ ―kaá na̱ káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ mií ná.