Search form

San Lucas 6:9

9Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñoó:

―Ná koꞌi̱n ndato̱ꞌín ndo̱ꞌó iin ña̱ꞌa viti. ¿Ndá ki̱án kuu kee yó tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱? ¿Á kee yó ña̱ va̱ꞌa o á kee yó ña̱ kini? ¿Á dáka̱kió iin ña̱yuu o kaꞌání yo̱ ná? Kaꞌa̱n ndo̱ ná kande̱ꞌá ―kaá na̱.