Search form

San Lucas 7:14

14Dá ni̱ na̱tuu yati na. Dá ni̱ tiin na sato̱ noo̱ nákaa̱ ndi̱i ñoó. Kúú ni̱ sa̱ tuu ta̱a yíꞌi ña kuaꞌa̱n ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta ni̱ xiꞌi̱ ñoó:

―Yií lóꞌo̱, káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌón, ndako̱o.