Search form

San Lucas 7:16

16Ta ndidaá kúú vá ña̱yuu ñoó ni̱ yu̱ꞌú. Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá ná kékáꞌano na Ndios, ta kaá na̱:

―Iin profeta káꞌano nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ ndéi yó viti.

Ta dao ka̱ na̱ kaá ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ Ndios chindeé ná na̱ ñoo na̱.