Search form

San Lucas 7:22

22Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱a ñoó:

―Kuaꞌán nóꞌo̱ ndo̱ kasto̱ꞌon ndó xíꞌín Juan saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ xini ndo̱, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó kuu̱ víti, ta kaꞌo̱n xíꞌín ná ña̱ ni̱ na̱tu̱u no̱ó na̱ ko̱ túu noo̱, ta sa̱ xíka va na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta sa̱ ni̱ ndu̱vií vá na̱ ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱, ta sa̱ ni̱ na̱tai̱ va do̱ꞌo na̱ ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta ni̱ na̱taki na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta no̱ó ña̱yuu kúndaꞌí ni̱ ka̱sto̱ꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios.