Search form

San Lucas 7:31

31Dá ni̱ kaa taꞌani satoꞌo yo̱ Jesús:

―¿Ndí ki̱án tiin yuꞌu̱, dá kaꞌi̱n xíꞌín ndó táto̱ꞌon kée ña̱yuu ndéi tiempo viti, ta ndá yoo kée táto̱ꞌon kée na?